fbpx
Hiểu về Xamarin

“Xamarin là nền tảng của Microsoft dùng để phát triển ứng dụng di động cho Android và iOS với nền tảng Mono .NET và ngôn ngữ C#.” Đó là định nghĩa về Xamarin mà bạn cần phải hiểu trước khi bắt đầu học lập trình trên nền tảng này. Vậy thì hiểu như thế nào…

Enable Social media native login in Xamarin Forms

Bài viết hướng dẫn bạn cài đặt và thiết kế tính năng đăng nhập trên ứng dụng Xamarin Forms bằng cách sử dụng tài khoản Facebook và Google. Sau khi đăng nhập thành công bạn có thể truy cập đến các thông tin như profile, email, avatar,… của tài khoản mạng xã hội tương ứng….

Sign-in API with Multiple Auth Provider in ASP.NET Core from scratch – Part 1

Như bạn biết có nhiều trang web mà bạn có thể sử dụng bằng email & password hoặc sử dụng tài khoản Facebook, Google… để đăng nhập. Không chỉ riêng web mà các ứng dụng mobile cũng có thể thiết kế tính năng đăng nhập hỗ trợ nhiều lựa chọn như vậy để tối ưu…